Ryzyko samobójstwa po operacji bariatrycznej

Otylosc  Operacja Bariatryczna

Chorobliwa otyłość

Chorobliwa otyłość jest już epidemią w krajach rozwiniętych (około 6 procent Amerykanów jest chorobliwie otyłych). Problemy ze zdrowiem psychicznym takie jak: samookaleczenia, a także myśli i próby samobójcze są powszechne u tej grupy chorych, w tym u osób poddających się operacjom bariatrycznym.

Dr. Junaid A. Bhatti z Sunnybrook Research Institute w Toronto przebadał 8.815 dorosłych z Ontario w Kanadzie , którzy poddali się operacjom bariatrycznym. Celem badania było porównanie ryzyka wystąpienia samookaleczeń u pacjentów przed i po zabiegu chirurgicznym. Dane zbierane były od każdego pacjenta na 3 lata przed zabiegiem i 3 lata po zabiegu. Naukowcy skategoryzowali 4 różne mechanizmy zachowań destrukcyjnych: leki, alkohol, zatrucia toksycznymi chemikaliami uraz fizyczny. 111 pacjentów podejmowało 158 prób samookaleczenia w czasie obserwacji. Ryzyko samookaleczeń znacznie wzrosło (o około 50 procent) po zabiegu. Prawie wszystkie wystąpiły u pacjentów, u których w przeszłości występowały zaburzenia zdrowia psychicznego. Przedawkowanie leków było najczęstszym mechanizmem próby samobójczej. Piśmiennictwo przewiduje różne przyczyny związku pomiędzy operacjami bariatrycznymi a późniejszym ryzykiem samookaleczenia, w tym zmianami w metabolizmie alkoholu po zabiegu. Operacja może powodować zwiększony stres i niepokój u pacjentów pooperacyjnych; oraz wpływa na prawdopodobieństwo depresji i zachowań samobójczych. Działania niepożądane mogą podważyć ogólne korzyści płynące z chirurgii bariatrycznej. Wyniki badania mogą być przydatne dla chirurgów w celu uzmysłowienia, że pooperacyjna obserwacja musi być dokładniejsza. Wyniki sugerują, że potrzebne są dalsze prace, aby zrozumieć, dlaczego liczba samookaleczeń rośnie w okresie pooperacyjnym i jak można tym zagrożeniom zapobiec.

Gorąco zachecam do współpracy. Daj sobie ostatnią szansę przed operacją i spróbuj schudnąć z moją pomocą. 

 Źródło

Reklama Min

 Jeżeli wpis Ci się spodobał udostępnij go proszę lub skomentuj :)